PULP & BEYOND Helsinky 2024

Tradiční papírenská konferenční akce PulPaper, pořádaná v Helsinkách, byla pro rok 2024 zcela přepracována. Pod názvem Pulp & Beyond 2024 má ambici se stát předním světovým fórem, představujícím nejnovější inovace, produkty, služby a technologie biohospodářství založené na lesích a dřevě a také klíčové procesy v celém ekosystému. Nabízí nová setkání, inspiraci, networking a obchodní možnosti pro marketing globálních a udržitelných řešení. Akce by měla poskytnout nejširší dostupné představení nejnovějších trendů a podporovat vzdělávání, budování značek a rozvoj kompetencí. Nový formát konferenční události bude mít silný důraz na udržitelnost, efektivitu a funkčnost. Pulp & Beyond se bude konat na jaře, ve dnech 10.–11. dubna 2024 v Helsinki Expo and Convention Center ve Finsku.