Konference společnosti tisku

Ve dnech 16. a 17. 5. 2023 se v Bořeticích na jižní Moravě uskutečnila Konference Společnosti tisku z. s. při ČSVTS. Na této tradiční jarní akci byly mimo jiné pod řízením předsedy ST Václava Mlynáře přijaty nové Stanovy spolku, byl zvolen nový výbor odborné skupiny flexotisku (CFTA) v čele s předsedou Martinem Shejbalem, připomenuto 30. výročí založení CFTA a slavnostně jmenován čestný člen Vladimír Bourek, dřívější dlouholetý předseda CFTA. Poté následoval odborný program, věnovaný jednak tisku obecně (z pohledu názvosloví a statistik), zajímavé panelové diskusi zástupců široké škály tiskařských a zpracovatelských subjektů, ale především pak flexotisku a novinkám v této atraktivní obalové technologii. Konference byla zakončena společenským večerem.