52. základní kurz flexotisku

Společnost tisku z. s. při ČSVTS a její odborná skupina flexotisku CFTA ve spolupráci s Univerzitou Pardubice (Katedra polygrafie a fotofyziky) zve všechny zájemce na 52. základní kurz flexotisku, který se koná v termínu 19. – 21. 9. 2023 v Pardubicích.

Podrobný program kurzu jsou k dispozici na www.spolecnosttisku.cz, nebo www.cfta.info. Tam jsou zveřejněny také veškeré další informace. Připravený program je zajímavý a CFTA se těší na hojnou účast zájemců o vzdělávání v oboru flexotisku.